Lesaanbod

Er zijn verschillende beweeginterventies voor senioren en ouderen mogelijk. In onderling overleg wordt gekeken naar de specifieke wensen van de doelgroep.
Ook de doelstelling van de beweeginterventie wordt in kaart gebracht, waarna een voorstel voor een passend beweegaanbod wordt gemaakt. Eventueel met gebruik van de GALM methodiek.
Hierbij kan gedacht worden aan;

  • gezamenlijk wandelen
  • fitlessen
  • beweeglessen
  • bootcamp

Het is altijd mogelijk om rekening te houden met aanwezige aandoeningen en fysieke beperkingen, deze zullen echter het plezier in bewegen niet in de weg hoeven staan. 

Als de locatie zich er voor leent kan de les afgesloten worden met een koffiemoment.

De beweeginterventies kunnen op verschillende locaties worden georganiseerd. Te denken valt aan intra- of extramurale zorgcentra, daarnaast ook dorpshuizen, sporthallen en verenigingsgebouwen. 

 boek uw proefles 

 

 


Bas Tellinga
Gorredijk
T. 0513-461444
M. 06-82654127
E. info@senior2fit.nl